اعضاي شوراي اسلامي شهرها به داوطلبان انتخابات شوراي شهر ها اهانت نكنند

اعضاي شوراي اسلامي شهرها به داوطلبان انتخابات شوراي شهر ها اهانت نكنندبا توجه به داغ شدن فعاليت هاي انتخابات داوطلبان شوراي اسلامي شوراي اسلامي شهرها برخي از اعضاي شوراي شهرها تحمل تبليغات و اظهارات داوطلبان انتخابات شوراها را نداشته و به آنها اتهام ناآگاهي ، بيسوادي ، احساساتي ، عوام فريبي ، سياه نمايي و تخريبگرائي مي زنند عزيزان اعضاي شوراهاي شهرها لطفاً يك بار ديگر به تبليغات و اظهارات هفت سال قبل خود رجوع كرده و ملاحظه نمايند براي تأمين عمران و آباداني شهر و خدمات رساني به شهروندان چه وعده ها و قول هايي داده اند آيا آنچه طي 6 سال در شهرداري ها پيرامون بحث جذب نيرو انجام شده در قانون شوراهاي شهرها مطرح شده است آيا در بحث اجراي پروژه هاي عمراني و خدماتي كه در اين شهرها با توجه به هزينه هاي سنگين صورت گرفته ، پاسخي دارند ؟
بدون شك افراديكه مدعي حضور در انتخابات شوراهاي شهرها هستند خود را همچون ناجي شهرها و شهرداريها مي دانند البته نگارنده معتقد است هيچ داوطلبي در انتخابات شوراهاي شهرها حق تخريب ، تضعيف و سياه نمايي عملكرد و شخصيت اعضاي شوراها را ندارد وليكن نقد و بررسي عملكرد آنان حق قانوني داوطلبان شوراهاي شهرهاست همانگونه داوطلبان شوراي دوم شوراي اول را قبول نداشتند و شوراي سوم ، شوراي دوم را قبول نداشتند كه جايگزين آنان شدند و اين حق را بايد بدهيم به اين داوطلبان كه مدعي حضور در شوراي چهارم باشند . انصافاً اگر روزي در مقام شهروندان عدالت محور بخواهيد كارنامه شوراها را ارزيابي كنيد چگونه مي توانيد ارزيابي نمائيد شما عزيزان پس از شش سال در جايگاه تصميم سازان و تصميم گيران شهر ها فرياد محروميت ، مظلوميت و عقب ماندگي شهرهايي كه خودتان برنامه ريز آن بوده ايد را داريد ؟
اجازه بدهيد سكوت اختيار كنم و بيش از اين از حق و حقوق داوطلبان انتخابات شوراي شهرها قلمفرسايي نكنم چرا كه تبعات ديگري را بايد در مسير جاده دفاع از حق و حقيقت در نظر داشته باشيم و بيان همه اين مبحث به صلاح نبوده و در اين مقوله نمي گنجد .
/ساري: شعبان وفايي نژاد

 
مقالات
نقد تحلیلی شوراها ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۲, ۲۰.۰۷
نقد تحلیلی شوراها
در اهمیت و لزوم شورا ها همین بس که در کتاب آسمانی قرآن که همانا دستورالعمل زندگانی انسان ها به سوی رستگاری است. سوره ای به نام
عدم یکپارچگی در نظام مدیریت شهری ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۲, ۱۹.۴۵
عدم یکپارچگی در نظام مدیریت شهری
در خصوص شهر تعاریف مختلفی را می توان ارائه داد. موضوع بحث این است که اگر بخواهیم یکی از موارد تعریف شهر را عنوان کنیم. پیچیدگی
آتش بس مسئولين تنها راه خدمت صادقانه به شهرو شهروندان ساروي است
در آستانه تبليغات انتخابات شوراي اسلامي شهر ساري هستيم متأسفانه فضاي كنوني برخورد مسئولين شهر و داوطلبان انتخابات شوراي شهر
همه باهم در تحقق شعار حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی کوشا باشیم
یک سال به پایان رسید و سالی جدید آغاز شد و برگ زرینی دیگر از دفتر ملتی قهرمان ورق خورد. نامگذاری هر سال از سوی رهبر معظم انقلاب
نوابغی جدید در عرصه انتخابات شوراها!
اگر این روزها نگاهی به روزنامه ها و مجلات و یا بازدیدی از سایت های استانی داشته باشیم با انواع و اقسام مقالاتی روبرو می شویم