هشدار شورای اسلامی شهر رامسر از بروز تبعات اجتماعی الحاق بخشی از شهر رامسر به سادات شهر

طرح استقلال شهر سادات شهر از کتالم و متعاقب آن پیشنهاد انتزاع بخشی از شهر رامسر شامل چپرسر ، کوی تعاونی ، طالش محله رمک ، باغ ملی ، شهرک فرهنگیان و شهرک صالحی به سادات شهر جهت تحقق شهر مستقل سادات شهر ، واکنش شورای اسلامی شهر رامسر را به همراه داشت . به گزارش روابط عمومی شورای شهر رامسر در پانصد و نود و هفتمين جلسه شورای اسلامی شهر رامسر ، اقدام جمعي از اهالي شهر كتالم و ساداتشهر نسبت به تهيه و انتخاب مشاور و قصد ايجاد شهر مستقلي براي ساداتشهر و انتزاع و تفكيك آن از شهر كتالم با انتزاع قسمتي از شهر رامسر و الحاق آن به ساداتشهر در قالب پلاك 23 تفكيك اراضي در ثبت و اسناد شهرستان رامسر مطرح و شورا اعلام داشت : " فارغ از موضوع استقلال سادات شهر از كتالم و ايجاد شهر جديد ، طرح موضوع انتزاع بخشي از شهر رامسر و الحاق آن به سادات شهر جهت تحقق شهر مستقل سادات شهر و آن هم در آستانه انتخابات سرنوشت ساز خرداد 92 را تنش زا و به صلاح ندانسته و آن را زمينه ساز ايجاد التهاب و حساسيت افكار عمومي مردم فهيم رامسر مي داند و بر خود فرض مي داند كه كليه اقدامات قانوني را جهت جلوگيري از اين حركت ناميمون بعمل آورده و از فرماندار محترم جناب آقاي زرودي انتظار دارد نظر به حساسيت عمومي نسبت به عدم تحقق انتزاع بخشي از شهر رامسر به ساداتشهر و پيشگيري از تبعات اجتماعي احتمالي بعدي اقدامات و اهتمام لازم مبذول دارند ."

 
مقالات
نقد تحلیلی شوراها ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۲, ۲۰.۰۷
نقد تحلیلی شوراها
در اهمیت و لزوم شورا ها همین بس که در کتاب آسمانی قرآن که همانا دستورالعمل زندگانی انسان ها به سوی رستگاری است. سوره ای به نام
عدم یکپارچگی در نظام مدیریت شهری ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۲, ۱۹.۴۵
عدم یکپارچگی در نظام مدیریت شهری
در خصوص شهر تعاریف مختلفی را می توان ارائه داد. موضوع بحث این است که اگر بخواهیم یکی از موارد تعریف شهر را عنوان کنیم. پیچیدگی
آتش بس مسئولين تنها راه خدمت صادقانه به شهرو شهروندان ساروي است
در آستانه تبليغات انتخابات شوراي اسلامي شهر ساري هستيم متأسفانه فضاي كنوني برخورد مسئولين شهر و داوطلبان انتخابات شوراي شهر
همه باهم در تحقق شعار حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی کوشا باشیم
یک سال به پایان رسید و سالی جدید آغاز شد و برگ زرینی دیگر از دفتر ملتی قهرمان ورق خورد. نامگذاری هر سال از سوی رهبر معظم انقلاب
نوابغی جدید در عرصه انتخابات شوراها!
اگر این روزها نگاهی به روزنامه ها و مجلات و یا بازدیدی از سایت های استانی داشته باشیم با انواع و اقسام مقالاتی روبرو می شویم