فعاليت شديد سه گروه براي فتح كرسي پارلماني شوراي اسلامي شهر ساري

فعاليت شديد سه گروه براي فتح كرسي پارلماني شوراي اسلامي شهر ساري در آستانه تبليغات انتخابات چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر هستيم اما اينبار حال و هواي انتخابات شوراي شهر ساري تفاوت هاي زيادي با گذشته دارد انتخابات شوراي شهر شهري حال و هواي سياسي و جناحي هم به خود خواهد داشت بدون شك ياران عبوري ، موافقين حجازي و زارعي و مستقل ها قصد فتح كرسي هاي پارلمان شوراي شهر را در سر دارند چرا كه در ساري فتح كرسي نمايندگي مجلس از مسير شوراي شهر خواهد گذشت نمايندگان حال حاضر هم كارهاي تداركاتي حمايت هاي پشتيباني منتخبين خود را مد نظر قرار مي دهند اما چند سوأل مطرح مي باشد :
آيا مهدي عبوري ليست خواهد داد ؟ آيا محمد دامادي ، رمضان شجاعي ، علي حجازي ، زارعي يا رمضانپور ليست مي دهند ؟ آيا براي انتخابات شوراي شهر بحث اصلاح طلب ، اصولگرا جايگاهي در افكار عمومي دارند ؟ البته در انتخابات شوراي شهر به غير از بحث جناح هاي سياسي بحث ياران طايفه اي قبيله اي هم كاربرد خواهد داشت بايد ديد كدام گروه با چه اهدافي به دنبال اين كرسي ها هستند .
طي سه دوره گذشته بازنده همه انتخابات شوراي شهر ساري شهر ، شهروندان و شهرداري بوده است آناني كه همه بستگان و نورچشمي ها خود را بر مسند واحد هاي مختلف شهرداري به كار بسته اند منافع آنان تأمين شد بنده يك عضو شوراي شهر را در يكي از شهرهاي مازندران سراغ دارم كه حداقل يكصد تن از بستگان دور و نزديك خود را با عاليترين حقوق و مزايا در شهرداري مشغول به كار كرده است .
اگر هدف آينده گروه يا جريان هاي مختلف سياسي از فتح كرسي هاي شوراي شهر انتخابات آتي مجلس مي باشد بايد تابوتي براي وضعيت شهرداري براي دفن كامل شهر و شهرداري مهيا شود اگر شهروندان ما بدانند از عوارض ، جرايم و پرداختي هايي كه به شهرداري مي دهند هزينه حقوق و دستمزد خانوادگي كدام نورچشمي ها مي شود تا ابد بر بانيان اين افتضاح نفرين و لعنت ابدي مي فرستند . نگارنده صراحتاً يادآوري مي كند همه مسئولين استان اطلاعات كافي از اين وضعيت داشته و در بسياري از موارد شريك و همراه اين همه جذب نيروهاي غير قانوني در شهرداري ها بوده اند جاي تأسف فراوان است كه اعلام شود در بسياري از موارد آنها عنوان مي كنند برويد خدا را شكر كنيد ما چشمانمان را بر روي بسياري از تخلفات بسته ايم .
براستي آيا ما در شوراي چهارم هم بايد شاهد ادامه اين مسير باشيم ؟! مهدي عبوري شهردار ارزشي مركز استان با صراحت اعلام داشت ما نمي دانيم تا كي بايد از مردم عوارض بگيريم و حقوق اين همه پرسنل را پرداخت كنيم . بنده به عنوان يك كارشناس شهرداري اعلام مي دارم بيش از 95 درصد نيروهايي كه طي چند سال گذشته جذب شهرداري شده اند غير ضروري ، غير تخصصي و غير قانوني بوده است كه اكنون هم اشتغال آنان نيز جنبه قانوني ندارد . آقايان چرا در حال حاضر نمي خواهند اين مشكلات را حل كنند اجازه بدهيد بنده اين موضوع را تنها به شهروندان ساروي متذكر شوم در انتخابات آينده شوراي شهر حداقل هوشيارانه رأي دهيد چرا كه اگر رأي احساساتي و قبايلي در كار باشد خسارات اين اقدام و صدمات وارده بر شهر و شهروندان فرود خواهد آمد.
شهروندان ساروي بايد توجه كنند كه در انتخابات آتي شوراي شهر بازي نخورند و از نتايج انتخابات گذشته هاي شهر درس عبرت بگيرند اعضاي شوراي شهري كه وام دار جريان هاي سياسي باشند سرنوشت شهر و شهرداري بهتر از گذشته نخواهد بود لذا شهرداري بايد از اردوگاه سياسيون خارج شود . تا زمانيكه مديران ارشد شهرداري ها حاشيه امنيت خود را در سهم خواهي جذب نيروهاي غير قانوني جستجو كنند نمي توان سلامتي بر كار شهرداري را لمس نمود . اگر مسئولين شهامت به خرج داده و ليست افراد جذب شده طي 5 سال گذشته در شهرداري ها را با كد سفارش شده را مشخص و اعلام نمايند مطمئناً باعث خواهد شد تا مردم در انتخابات آتي شوراي شهر با بصيرت بيشتري رأي دهند . بنابراين انتظار اينست نقد وبررسي عالمانه اي از وضعيت جذب نيروهاي جذب شده در شهرداري ها طي سال هاي گذشته صورت بگيرد .
ساري: شعبان وفايي نژاد

 
مقالات
نقد تحلیلی شوراها ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۲, ۲۰.۰۷
نقد تحلیلی شوراها
در اهمیت و لزوم شورا ها همین بس که در کتاب آسمانی قرآن که همانا دستورالعمل زندگانی انسان ها به سوی رستگاری است. سوره ای به نام
عدم یکپارچگی در نظام مدیریت شهری ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۲, ۱۹.۴۵
عدم یکپارچگی در نظام مدیریت شهری
در خصوص شهر تعاریف مختلفی را می توان ارائه داد. موضوع بحث این است که اگر بخواهیم یکی از موارد تعریف شهر را عنوان کنیم. پیچیدگی
آتش بس مسئولين تنها راه خدمت صادقانه به شهرو شهروندان ساروي است
در آستانه تبليغات انتخابات شوراي اسلامي شهر ساري هستيم متأسفانه فضاي كنوني برخورد مسئولين شهر و داوطلبان انتخابات شوراي شهر
همه باهم در تحقق شعار حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی کوشا باشیم
یک سال به پایان رسید و سالی جدید آغاز شد و برگ زرینی دیگر از دفتر ملتی قهرمان ورق خورد. نامگذاری هر سال از سوی رهبر معظم انقلاب
نوابغی جدید در عرصه انتخابات شوراها!
اگر این روزها نگاهی به روزنامه ها و مجلات و یا بازدیدی از سایت های استانی داشته باشیم با انواع و اقسام مقالاتی روبرو می شویم