خدمات و مطامع در شورای شهر

خدمات و مطامع در شورای شهراشتیاق زایدالوصف افراد برای کاندیداتوری در شورای شهر نشان از توجه عده ای از نخبگان مردم برای خدمت رسانی به شهر و ایجاد محیط مناسب برای زندگی شهروندان دارد.  این وجه مثبت برای اینکه شهروندان در اداره محیط زندگی خویش سهیم باشند باید ارج نهاده شود و افراد با هر توانمندی به سمت مداخله بیشتر تشویق شوند.  انسان باید بر این همه افراد آماده به خدمت به مردم بر خود ببالد و احساس غرور نماید که هر کسی به هر صورتی مدرکی را از دانشگاهی یا موسسه ای با هر وضعیتی گرفت، احساس مسئولیت او گل کرده و خود را شایسته نشستن در جایگاهی می داند که بتواند با مداخلات خویش زندگی را بر مردم راحت تر و آسایش و آرامش عمومی را باعث شود.

این احساس وظیفه نقطه قوت همه کاندیداهای شورای شهر می باشد که در برابر سرنوشت شهر و پول هایی که در قالب های مختلف ار شهروندان اخذ می شودبی تفاوت نبوده و برای ریال به ریال آن باید زحمت کشیده و برنامه نوشته و آن را به مفیدترین مصرف ممکن برساند و میزان حق الجلساتی و پاداش هایی که از مسیر این خدمت کسب می نمایند از شیر مادر حلال تر بوده و مزد ناچیزی است که در برابر آن خدمات عظیم دریافت می کنند.

اما انگیزه های همه کاندیداها یکسان نبوده و در میان آن علاوه بر انگیزه های خالص و خدایی برای خدمت به مردم، انگیزه های مادی، شیطانی و غیرخالص و دنیاطلبی نیز ممکن است در تعدادی وجود داشته باشد.  تعدادی از این انگیزه های مثبت و منفی در زیر خلاصه می شود:

۱- تعدادی از کاندیداها واقعاً و حقیقتاً با انگیزه الهی خدمت به مردم وارد صحنه شده و در این راه با مقایسه وضعیت و جایگاه خود و دیگران و توانی که در خود احساس می کنند و وقتی که برای این مسئولیت می توانند صرف کنند، خویش را شایسته مطرح شدن می دانند و آنقدر به خود و امانت داری خود اطمینان دارند که قاطی شدن درآمدهای شبهه دار با درآمدهای حلال را مواظبت کرده و دچار وضعیت لفت و لیس و تبانی و لابی گری برای کسب درآمدهای ثانویه و ثالثیه نخواهند شد.  در میان اینها حتی تعدادی شاید پیدا بشوند که با وضو در محل جلسات شورا حاضر شده و صحن شورا را به مثابه مکانی مقدس برای خدمت به شهروندان و کسب ثواب در نظر می گیرند.  آنقدر این مسائل در کوران طمع ها و درآمدهای غیرحلال و یا مسئله دار و لابی گری ها و بده و بستان ها کمرنگ شده که برای شهروندان پیدا کردن افرادی با مشخصات فوق محال جلوه می کند و چنین ایثارگرانی را در زمان جنگ تحمیلی و گریز از دنیازدگی محتمل می دانستند ولی در شرایطی که همه به مطامع دنیا دندان گرگ صفت خویش را تیز کرده اند، چگونه می توان انتظار داشت که شهروندان در طبقه بندی های خود چنین نیروهایی را بتوانند پیدا کنند؟

۲-    گروه دوم از کاندیداها کسانی هستند که ضمن دیدگاه خدمت رسانی برای مردم، وجه مادی هم برای خود قائل هستند و بدون اینکه ادعای ایثارگری داشته باشند، حقوق قانونی در ازاء کار انجام شده را حق خود دانسته و از آن نمی گذرند.  این عده کار خود و وظیف خود در قبال اعتماد شهروندان را به درستی انجام داده و طمع بالاتر از حق خود را ندارند.  این عده هم همانند گروه اول همت خویش را برای خدمت رسانی به شهروندان بکار می گیرند.  البته در بین این عده هم ممکن است مدعیانی وجود داشته باشند که برای ایجاد جایگاههایی به بهانه هایی لابی گری هایی بنمایند و با خیال خدمت مراکز خاصی را از کیسه مردم ایجاد نمایند که ممکن است شهروندان چنین اختیاراتی را به تصرف در اموال شهرداری به آنها نداده باشد ولی او در قیاس با دیگران این ارقام را حق خود پنداشته و از آن برای انتفاع شخصی هم استفاده نمی کند.  مثال بارز آن مثلاً صرف مالی از شهرداری برای احداث یا اداره مرکز فرهنگی و قرآنی در قسمتی از شهر که گرایشاتی را به آن قسمت دارد می باشد.  محروم کردن سایر قسمت ها و مناطق شهر و عدم بروز دادن انگیزه و تلاش برای توسعه مراکز مشابه در مکان های دیگر نشان از اختلاط نیت خدمات رسانی با انگیزه های جلب حامی داشته و در مقایسه با گروه اول خلوص کار خدایی و نیت کسب ثواب در آن را نمی توان حس کرد.

۳-    دسته بعدی شامل افرادی می شوند که درآمد حاصل از حق الجلسات و حقوق قانونی افراد شورا برای آنها قانع کننده نبوده منتهی برای رسیدن به درآمد بیشتر اقداماتی غیر قانونی و لابی گری و رانت خواری را علناً به راه نمی اندازد.  ممکن است پروژه ای را قانوناً خود یا وابستگانش در اختیار گرفته و از محل اجرای آن درآمدی کسب نماید که در صورت عدم حضور در شورا چنین رویکردی برایش محال بوده باشد.  این افراد طمع کسب و استفاده از جایگاه را به صورت محدود و کنترل شده دارند به طوری که به حیثیت و اعتبار اجتماعی آنها لطمه ای وارد نسازد.

۴-    دسته بعدی کسانی هستند که از ابتدا به نیت وارد شدن در پروژه ها و لابی کردن برای وابستگان خود وارد صحنه شده و با وعده و وعید بهسازی و توسعه درآمد آنها را با خود همراه کرده و با تشکیل مجموعه هایی که بتواند اختاپوس گونه بر روی امکان درآمدزایی بیشتر دست بیاندازد، سعی در معامله با اهالی قدرت و ثروت نموده و با فشار و رفاقت تصمیم گیرندگان و حتی سایر اعضاء شورای شهر و شهرداری را با خود و منافع خود همراه سازند.  این گروه فقط به دنبال تعریف منافع و کارچاق کنی برای کسانی هستند که برایشان سود متقابلی را ایجاد نمایند.  اینها برای مسائل اجتماعی و دخل و تصرف در جایگاههای مختلف خرج های خوبی را انجام می دهند و با غالب تیم های انبوه ساز و شرکت های بزرگ لابی نموده و زبان پرنفوذ و موثری پیدا کرده و با اصطلاح حرفشان در همه جا بخر داشته و قدرت کارچاق کنی بالایی را پیدا می کنند.  نیت این افراد از ورود به شورای شهر پیدا کردن همین اعتبار اجتماعی و جایگاهی که بتوانند به منافع مادی خود برسند و در مراحل بعد فضاهای بالاتری را برای خود قائل شوند و هوس نمایندگی مردم در مجلس با برخورداری از رانت انبوه سازان و قدرت تبلیغ و جمع آوری آراء را نیز در فرصت مناسب در سر دارند.

۵-    گروه بعدی به عنوان آخرین گروه کسانی هستند که آرزوهایی مشابه گروه چهارم در سر دارند ولی توان مادی و یا قبیله ای لازم را برای دست یابی به این جایگاه را ندارند و به عنوان سیاهی لشکر انتخابات فقط حضور خود را به مردم اعلام می کنند و در میان هیاهوی صاحبان قدرت و ثروت گم و بی اثر می شوند.  بعضی از این افراد در حدی از بی توجهی در انتخاب توسط مردم قرار می گیرند که در پایان سرخورده  شده و از مسیر طبیعی خارج شده و با معضلات بعد از انتخابات زیادی مواجه می شوند.  اینها اکثراً حالت یکبار مصرف در انتخابات را دارند.

واقعیت این است که مسائل زیادی در محتوای خدمتگزاری شوراها وجود دارد که با هوچیگری اصل واقعیت هوا می شود.  اینکه شورای شهرهایی مانند مرکز استان باید نماینده شخصیا استان باشد و برای تعیین استاندار و مقامات مهم استانی جزء شخصیت هایی باشند که توجه دولتمردان را به سمت خود جلب نمایند.  یا در معادلات استانی و تصمیم گیری های مهم نقش مشاور امین و قدرتمند برای مقاماتی همانند استاندار را بازی کنند و در طراحی های جامع برای برنامه ریزی های استانی صاحب نظر و رای باشند، از مسائلی است که مردم به دلایل شلوغی وضعیت و تعدد بیش از اندازه کاندیداها و ضعف عدم وجود تحزب در جامعه قدرت تشخیص دقیق را ندارند و عملاً کسانی قدرت ورود به صحنه را پیدا می کنند که از ایل و تبار و قبیله و منطقه قوی تری و پرجمعیت تری برخوردار بوده و مردم نسبت به ایشان اعتماد بیشتری داشته باشند.  در این وضعیت توانمندی برای تاثیرگذاری و قدرت فکری و سطح تخصص لازم برای امور مختلف شهرداری ملاک انتخاب نبوده و مصداق ها نمایانگر نیازهای یک شورای فعال و توانمند نخواهد بود.

در پایان خاطر نشان می سازد که به مقوله شورا از زوایای دیگری هم می توان پرداخت که انشاء الله در آینده آن ها را نیز مورد بررسی قرار خواهم داد.

 غلامعلی رنجبر, عضو هیات علمی دانشگاه

 
مقالات
نقد تحلیلی شوراها ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۲, ۲۰.۰۷
نقد تحلیلی شوراها
در اهمیت و لزوم شورا ها همین بس که در کتاب آسمانی قرآن که همانا دستورالعمل زندگانی انسان ها به سوی رستگاری است. سوره ای به نام
عدم یکپارچگی در نظام مدیریت شهری ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۲, ۱۹.۴۵
عدم یکپارچگی در نظام مدیریت شهری
در خصوص شهر تعاریف مختلفی را می توان ارائه داد. موضوع بحث این است که اگر بخواهیم یکی از موارد تعریف شهر را عنوان کنیم. پیچیدگی
آتش بس مسئولين تنها راه خدمت صادقانه به شهرو شهروندان ساروي است
در آستانه تبليغات انتخابات شوراي اسلامي شهر ساري هستيم متأسفانه فضاي كنوني برخورد مسئولين شهر و داوطلبان انتخابات شوراي شهر
همه باهم در تحقق شعار حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی کوشا باشیم
یک سال به پایان رسید و سالی جدید آغاز شد و برگ زرینی دیگر از دفتر ملتی قهرمان ورق خورد. نامگذاری هر سال از سوی رهبر معظم انقلاب
نوابغی جدید در عرصه انتخابات شوراها!
اگر این روزها نگاهی به روزنامه ها و مجلات و یا بازدیدی از سایت های استانی داشته باشیم با انواع و اقسام مقالاتی روبرو می شویم