حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی

حماسه سیاسی و حماسه اقتصادیمقام معظم رهبری در پیام نوروزی خویش که به مناسبت آغاز سال جدید هم زمان با تحویل سال نو ایراد فرموده اند ، با اشاره به حرکت رو به جلو ی ملت ایران در سال گذشته ، به ویژه در مواجهه سیاسی و اقتصادی با جهان استکبار ، چشم انداز سال 92 را امیدوارانه و همراه با پیشرفت وتحرک و ورزیدگی و حضور جهادی ملت ایران در عرصه های سیاسی و اقتصادی دانسته و تاکید کرده اند و با این دیدگاه ، سال92 را سال ((حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی)) نام گذاری نموده اند .
با نظر به این که ، ما چون در سه ماهه آغازین سال 92 در عرصه سیاسی باید از دو قله مرتفع سیاسی و اجتماعی گذر کنیم به شدت به شکل گیری حماسه سیاسی نیاز مندیم تا طی آن بتوانیم همرا ه عبور از موانع و رکورد زنی جدید ، به پروژه بصیرتی ، کیفیت افزایی در گزینش و چینش انتخاباتی نیز بپردازیم و حماسه سیاسی در اصل هم حماسه ی حضور هم حماسه ی شعور است.
در عرصه اقتصای نیز ما قرار است یک سریال اقتصادی چند ساله را به فینال برسانیم و نتیجه گیری کنیم و از طرفی میدانیم که یکی از مهم ترین مصاف نظام سلطه با ملت های مستقل ، مصاف اقتصادی و به تنگ نا بردن وضعیت معیشتی مردم و تشدید احساس نا امنی  زیستی است و مقام معظم رهبری با درک این هدف دراز مدت از چند ساله قبل به طراحی یک روند رو به رشد اقتصادی پرداخته تا دشمن نتواند به محاسباتی که یک طرفه است دل خوش کند و به عبارتی طعم تلخ ناکامی را در حالی بچشد که منتظر کامیابی است و از این لحاظ سال 92 تکمیل این نهضت اقتصادی و تغییر وضعیت جاری است و این امر به شدت نیاز به شکل گیری یک حرکت خارق العاده دار به نامه حماسه اقتصادی
من الله التوفیق
محمد جواد مرادی

 
مقالات
نقد تحلیلی شوراها ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۲, ۲۰.۰۷
نقد تحلیلی شوراها
در اهمیت و لزوم شورا ها همین بس که در کتاب آسمانی قرآن که همانا دستورالعمل زندگانی انسان ها به سوی رستگاری است. سوره ای به نام
عدم یکپارچگی در نظام مدیریت شهری ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۲, ۱۹.۴۵
عدم یکپارچگی در نظام مدیریت شهری
در خصوص شهر تعاریف مختلفی را می توان ارائه داد. موضوع بحث این است که اگر بخواهیم یکی از موارد تعریف شهر را عنوان کنیم. پیچیدگی
آتش بس مسئولين تنها راه خدمت صادقانه به شهرو شهروندان ساروي است
در آستانه تبليغات انتخابات شوراي اسلامي شهر ساري هستيم متأسفانه فضاي كنوني برخورد مسئولين شهر و داوطلبان انتخابات شوراي شهر
همه باهم در تحقق شعار حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی کوشا باشیم
یک سال به پایان رسید و سالی جدید آغاز شد و برگ زرینی دیگر از دفتر ملتی قهرمان ورق خورد. نامگذاری هر سال از سوی رهبر معظم انقلاب
نوابغی جدید در عرصه انتخابات شوراها!
اگر این روزها نگاهی به روزنامه ها و مجلات و یا بازدیدی از سایت های استانی داشته باشیم با انواع و اقسام مقالاتی روبرو می شویم