آتش بس مسئولين تنها راه خدمت صادقانه به شهرو شهروندان ساروي است

آتش بس مسئولين تنها راه خدمت صادقانه به شهرو شهروندان ساروي است در آستانه تبليغات انتخابات شوراي اسلامي شهر ساري هستيم متأسفانه فضاي كنوني برخورد مسئولين شهر و داوطلبان انتخابات شوراي شهر و اعضاي اين تشكل مردمي به هيچ عنوان زيبا نيست اين همه سنگر بندي ، جناح بازي و سياسي كاري و برخوردهاي مسئولين نسبت به يكديگر و حتي داوطلبان انتخابات شايسته جايگاه شهروندان ساروي نمي باشد در ظاهر همه مسئولين شهر در مراسم ' مجالس ، همايش همديگر حضور به هم مي رسانند اما در باطن نقشه و برنامه ريزي و تصميم سازي جهت ايجاد هياهو و تخريب يكديگر را ساماندهي مي كنند .متأسفانه مردم ما نيز با اين همه رفتارهاي متناقص نمي دانند كدام را باور كنند شعارهاي زيبا يا برخوردهاي جنجال افرين را . اين توهين بسيار زشتي به شهروندان ساروي مي باشد كه عده اي مدعي هستند كه بايد رأي مردم را انشاء كنند خود را مرجع تعيين انتخابات اصلح براي شهروندان معرفي مي كنند و به دنبال پروژه شورا سازي هستند اين توهين به شعور همه شهروندان ساروي مي باشد كدام مسئول در شهر ساري مي تواند مدعي تأمين كننده رضايت شهروندان باشد اين شهر با دنيايي از مشكلات و بحران ها در هم ابعاد و مشكلات شهري روبرو است وارثان مديريت گذشته اين شهر چه حرفي براي گفتن براي انتخابات اصلح شوراي آينده شهر دارند چرا بايد همه انرژي ها و توانمندي هاي مديران استان و شهرستان بحث دفاع از عملكرد مرحوم زنده ياد دامادي يا مرحوم كردان باشد؟ چرا مراسم گراميداشت اين دو خادم خدمتگزار با انواع حواشي ، لشگر كشي سياسي از قطع بلندگو تا پرتاب كفش همراه باش . اين هايي كه وارث مدافع خدمات اين دو خدمتگزار هستند اين را بدانند در زمان حيات كردان و دامادي همواره مورد بي مهري صاحبان قدرت در مركز كشور بوده اند اين همه استقبال با شكوه از سوي شهروندان شريف در همه مراسم چرا نبايد از اين همه استعداد به خوبي براي حل مشكلات شهر استفاده كرد چرا مسئولين به دنبال بازي با احساسات خالصانه مردم هستند در همه همه همايش و مراسمات مسئولين ما بايد منادي وحدت باشند . به قولي نمي توان هم دم خروس را باور كرد و هم قسم حضرت عباس را !!!

/ساري: شعبان وفايي نژاد

 
مقالات
نقد تحلیلی شوراها ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۲, ۲۰.۰۷
نقد تحلیلی شوراها
در اهمیت و لزوم شورا ها همین بس که در کتاب آسمانی قرآن که همانا دستورالعمل زندگانی انسان ها به سوی رستگاری است. سوره ای به نام
عدم یکپارچگی در نظام مدیریت شهری ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۲, ۱۹.۴۵
عدم یکپارچگی در نظام مدیریت شهری
در خصوص شهر تعاریف مختلفی را می توان ارائه داد. موضوع بحث این است که اگر بخواهیم یکی از موارد تعریف شهر را عنوان کنیم. پیچیدگی
آتش بس مسئولين تنها راه خدمت صادقانه به شهرو شهروندان ساروي است
در آستانه تبليغات انتخابات شوراي اسلامي شهر ساري هستيم متأسفانه فضاي كنوني برخورد مسئولين شهر و داوطلبان انتخابات شوراي شهر
همه باهم در تحقق شعار حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی کوشا باشیم
یک سال به پایان رسید و سالی جدید آغاز شد و برگ زرینی دیگر از دفتر ملتی قهرمان ورق خورد. نامگذاری هر سال از سوی رهبر معظم انقلاب
نوابغی جدید در عرصه انتخابات شوراها!
اگر این روزها نگاهی به روزنامه ها و مجلات و یا بازدیدی از سایت های استانی داشته باشیم با انواع و اقسام مقالاتی روبرو می شویم